معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
تاریخ: 1392/04/24 تعداد بازدید: 79
روز ملی مبارزه با بیماریها مشترک انسان و دام
به مناسبت روز ملی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام ( زئونوز ) و هفته اطلاع رسانی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام ( 15 لغایت 22 تیرماه ) و با توجه به اهمیت و حساسیت این بیماری روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفتگویی با کارشناس مبارزه با بیماریها ی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران آقای جلیل شجاعی انجام داده که مشروح آن به شرح ذیل آمده است.

اهمیت بیماریهای مشترک بین انسان و دام :

میل وافر و سیری  ناپذیر انسان در کشف رموز حیات و زدودن آلام و ناملایمات از عرصه زندگی ، از انگیزه های مهمی بوده که موفقیت های چشمگیری در جدال با عوامل ناگوار تهدید کننده حیات ، نصیب بشر کرده است .این جدال و مبارزه دردوران شکوفایی دانش و فن آوری و رویکرد علمی به مسائل جهان از ژرفای بیشتری برخودار و با نتایج درخشان تری قرین بوده است .

با این وجود گویی این مبارزه پایانی نداشته و عوامل بیماری زا را تاب مستوری نیست و هر روز در چهره ای جدید رخ می نماید .امروزه علیرغم پیشرفت شگرف دانش پزشکی در کنترل و ریشه کنی عوامل بیماریهای عفونی شناخته شده ، متاسفانه هر از گاهی عوامل جدید یا تغییر ماهیت یافته ای در چهره عفونت ها و بیماری های منشاء گرفته از حیوانات ، سلامت انسان را با خطر جدی تهدید می نمایند .که گاهی در صدر مسائل و مشکلات بین المللی قرار گرفته و توجه همه مردم را بخود معطوف می سازند. بیماریهایی مثل جنون گاوی ، آنفلوانزای پرندگان و خوک ، تب خونریزی دهنده مثل تب کریمه کنگو ، سارس و...از این جمله اند.

این عفونت ها و بیماریها به عنوان بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام یا اصطلاح قدیمی بیماریهای مشترک بین انسان و دام معروف می باشند. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی بیماریهای مشترک یا زئونوز ، بیماریهایی هستند که بطور طبیعی بین حیوانات مهره دار و انسان انتقال می یابند .بر اساس آخرین اطلاعات از حدود 1700 عامل بیماریزای شناخته شده انسان حدود 49 درصد آنها زئونوز یا ناشی از حیوانات می باشند .از حدود 156 عامل بیماریزا نوپدید که طی سه دهه گذشته شایع گردیده حدود 73درصد آنها از عوامل مشترک شناخته شده اند .مخاطرات بیماریهای قابل انتقال برای جامعه انسانی بسیار بالا و بعلت وجود مخزن حیوانی کنترلشان مشکل است .عوامل ایجاد کننده این بیماریها که عمدتاً میکروب ها و انگل ها می باشند از راههای مختلف خوراکی ، تنفسی ،نفوذ از پوست و مخاطات و گزش های حیوانی و بند پایان به انسان منتقل می شودند.تماس با حیوانات بنا به اقتضای شغل و محصولات دامی آلوده مثل گوشت ، شیر و دیگر فرآورده ها از منابع آلودگی انسان می باشند .بعضی از این بیماریها مثل هاری ، تب خونریزی دهنده ، عفونت های گوارشی و تنفسی سالانه جان هزاران انسان را می گیرند.و برخی مثل سل ، تب مالت (بروسلوز )، سیاه زخم ، لیشمانیوز و بعضی عفونت های انگلی مد ت ها ی مدیدی افراد مبتلا را رنج می دهند .

 

تاکید بر هماهنگی بین بخشی در کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان :

طی قرون متمادی انسان ها به منظور استفاده های گوناگون از دام ها ناگزیر به آنان وابسته شد ه اند و به گله های کوچک و بزرگ دام و طیور در جامعه روستایی و حاشیه شهر ها پناه داد ه است و انسان با دام و طیور به صورت مستقیم در سطح دامداری ها و از طریق فرآورده ها و محصولات دامی و طیور به طور غیر مستقیم در تماس می باشند .

با تشدید وابستگی انسان به حیوان ، بخش بزرگی از عوامل عفونی مختص حیوانات ، توانسته اند خود را با شرایط و مختصات انسان ها تطبیق دهند و از آنان به عنوان میز با نهای اختیاری استفاده نمایند . در این چرخه ،حیات وحش و پرندگان مهاجر نیز توسعه دامنه سلطه عوامل عفونی نقش اساسی ایفاء می کنند. اینک صدها بیماری عفونی قابل انتقال از حیوان به انسان شناخته شده که تعداد کثیری از آنان به صورت مستمر و بخشی از آنان به صورت طغیانی انسان ها را درگیر می کنند و هراز گاهی بیماری های نوپدید منتقله توسط حیوانات به این گروه بزرگ افزوده می شود .ابعاد این خطر در کمین ، هر لحظه می تواند یک فاجعه بزرگ انسانی ایجاد کند که اهمیت روزافزون پرداختن به بحث گسترده زئونوزها و تلاش برای مهار بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان را بیش از پیش آشکار می سازد.بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان مخاطرات بالینی قابل توجهی را بر وضعیت سلامتی ، اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها تحمیل می کنند .امروزه بدون حفاظت کافی ، بیماریهای انسان ها و حیوانات می توانند با سرعت بیشتری در جهان منتقل شوند و به شکل معضل جهانی در آیند .حدود 75%بیماریهای جدید که در طول 10 سال گذشته انسان ها را مبتلا کرده اند ، در اثر عوامل بیماریزایی که از حیوانات یا فرآورده های حیوانی منشا گرفته است ایجاد شده اند .این موضوع نشان می دهد .که تا چه حدپزشکان و دامپزشکان نیازمند همکاری بیشتر با یکدیگر هستند .مراقبت کارآمد و کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان نیازمند آن است که موضوعات سلامت انسان و حیوان سر لوحه اولویت های سازمان ها و ارگان ها ی ذیربط قرار گیرد. ایجاد و پاسخ به چنین اولویت هایی به تعاملات کارآمد بین بخشی نیاز دارد و این تعاملات برای پیاده سازی برنامه های کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان ضروری هستند.

روز ملی مبارزه با بیماریها مشترک انسان و دام
Powered by DorsaPortal