معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1392/05/27 تعداد بازدید: 31
فراخوان عمومی جهت صدور مجور انجام معاینات شاغلین
واحد بهداشت حرفه ای حوزه معاونت بهداشتی در نظر دارد جهت ساماندهی انجام معاینات شاغلین در سطح استان به پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی واجد شرایط، مجوز انجام معاینات شاغلین اهداء نماید .

واحد بهداشت حرفه ای حوزه معاونت بهداشتی در نظر دارد جهت ساماندهی انجام معاینات شاغلین در سطح استان به پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی واجد شرایط، مجوز انجام معاینات شاغلین اهداء نماید .


علاقمندان می توانند از تاریخ 20/5/92 لغایت 28/5/92 به واحد بهداشت حرفهای مراکز بهداشت تابعه و یا معاونت بهداشتی مراجعه تا از شرایط وظوابط مطلع شده و در صورت علاقمندی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

فراخوان عمومی جهت صدور مجور انجام معاینات شاغلین
Powered by DorsaPortal