معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
تاریخ: 1392/08/26 تعداد بازدید: 61
آقای مهندس ابدی مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کارگاه آموزشی منطقه ای دو روزه مدیریت بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله از آب و غذا در تاریخهای 27/8/92 و 28/8/92 با حضور بیش از 100 کارشناس بهداشت محیط (کارشناسان کنترل کیفی آب شرب و مسئولین آزمایشگاههای آب و فاضلاب )

آقای مهندس ابدی مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

کارگاه آموزشی منطقه ای دو روزه  مدیریت بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله از آب و غذا  در تاریخهای 27/8/92 و 28/8/92 با حضور بیش از 100 کارشناس بهداشت محیط (کارشناسان کنترل کیفی آب شرب و مسئولین آزمایشگاههای آب و فاضلاب ) در معاونت بهداشتی برگزار می گردد .در این کارگاه به  نقش کنترل عوامل محیطی بویژه بهداشت آب و بهداشت مواد غذایی در پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا  و بازآموزی و یکنواخت سازی روش های آزمون باکتریولوژی آب و فاضلاب » مورد تاکید قرار خواهد گرفت

آقای مهندس ابدی مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Powered by DorsaPortal