معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1392/09/27 تعداد بازدید: 38
برگزاري كارگاه اعتياد و سوء مصرف الكل در معاونت بهداشتي
كارگاه اعتياد و سوء مصرف الكل، روز يكشنبه مورخ 25/9/92 در سالن شماره يك معاونت بهداشتي. با حضور كارشناسان سلامت روان شبكه هاي بهداشت استان و مربيان بهورزي آموزشگاه ها برگزار شد

برگزاري كارگاه اعتياد و سوء مصرف الكل در معاونت بهداشتي

كارگاه اعتياد و سوء مصرف الكل، روز يكشنبه مورخ 25/9/92 در سالن شماره يك معاونت بهداشتي. با حضور كارشناسان سلامت روان شبكه هاي بهداشت استان و مربيان بهورزي آموزشگاه ها برگزار شد.

دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه با مقايسه آمار مرگ و مير در اثر بيماريها و خصوصا بيماري هاي رواني در سطح جهان، كشور و استان و با تاكيد بر لزوم مشاركت همه جانبه و مداخله جزء به جزء در شناسايي و درمان بيماريهاي رواني بويژه آسيب هاي اجتماعي- روانشناختي، حساسيت موضوع را بسيار مهم و درخور توجه برشمردند.

در ادامه دكتر محسن فضل علي، متخصص روانپزشكي در زمينه مهارت امتناع و جرات مندي در اعتياد ارائه نمودند. ايشان در ادامه ، موانع موجود در روابط و تعاملات افراد آسيب پذير با جامعه و همچنين بيماريهاي مرتبط با آن را تشريح كرده و راهكارهايي در جهت بهبود روابط ميان فردي معرفي نمودند.

در پايان دكتر عبدالكريم احمدي ليواني متخصص روانپزشكي به بحث در خصوص سوء مصرف الكل و همچنين تكنيك هاي مصاحبه با افراد الكلي و خانواده هاي آنان پرداختند.
برگزاري كارگاه اعتياد و سوء مصرف الكل در معاونت بهداشتي
Powered by DorsaPortal