معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1393/03/20 تعداد بازدید: 63
بازرسين بهداشت محيط ضابطين خاص قوه قضائيه مي شوند
وفق ماده 2 از بند (ب) آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 18/3/92 شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي كشور، بازرسين بهداشت محيط در اجراي وظائف مربوطه پس از طي دوره آموزشي مورد نظر قوه قضائيه، به عنوان ضابط خاص اين قوه تلقي مي شوند.

بازرسين بهداشت محيط ضابطين خاص قوه قضائيه مي شوند

روابط عمومي معاونت بهداشتي:
وفق ماده 2 از بند (ب) آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 18/3/92 شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي كشور، بازرسين بهداشت محيط در اجراي وظائف مربوطه پس از طي دوره آموزشي مورد نظر قوه قضائيه، به عنوان ضابط خاص اين قوه تلقي مي شوند.

اين قانون كه در پنجمين جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان به رياست استاندار تشكيل گرديد مطرح و اجراي آن مورد تصويب كارگروه قرار گرفت.

دوره آموزشي تربيت ضابطين خاص دادگستري در حوزه سلامت در قالب بازرسين بهداشت محيط با 30 نفر از قضات و اساتيد مجرب دادگستري بصورت همزمان و بمدت 5 روز از 18/3/93 در سراسر استان و در قالب 6 بلوك آموزشي بهشهر، ساري، قائمشهر، آمل، نوشهر و تنكابن در حال اجراست.

حدود 260 نفر بازرس بهداشت محيط با گذراندن اين دوره  5 روزه آموزشي بعنوان ضابط خاص قوه قضائيه در حوزه بهداشت محيط منصوب خواهند شد.

 

بازرسين بهداشت محيط ضابطين خاص قوه قضائيه مي شوند
Powered by DorsaPortal