معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
تاریخ: 1393/06/10 تعداد بازدید: 34
اجراي برنامه جامع «پيوند خدمات سلامت باروري و كنترل HIV» در مازندران
دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران: تهديد وقوع موج سوم همه گيري HIV بطور جدي برنامه هاي كشوري كنترل ايدز را تحت تاثير قرار داده است كه با شيوع مصرف مواد محرك و روان گردان صنعتي وضعيت جدي تري پيدا كرده است.

اجراي برنامه جامع «پيوند خدمات سلامت باروري و كنترل HIV» در مازندران

روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران:
دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران:

تهديد وقوع موج سوم همه گيري HIV بطور جدي برنامه هاي كشوري كنترل ايدز را تحت تاثير قرار داده است كه با شيوع مصرف مواد محرك و روان گردان صنعتي وضعيت جدي تري پيدا كرده است.

اين همه گيري از طريق افزايش ابتلاي موارد جديد زنان منجر به افزايش احتمال بارداري و تولد نوزادان مبتلا به بيماري در بدو تولد مي گردد . بر همين اساس براي كاهش خطر انتقال HIV از مادر مبتلا به نوزاد و با هدف كاهش خطر وقوع موج سوم همه گيري در كشور، مركز مديريت بيماريهاي واگير و دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت با اجراي برنامه جامع «پيوند خدمات سلامت باروري و كنترل HIV» اقدام به اجراي فاز آزمايشي برنامه در چند دانشگاه منتخب نموده است.

رئيس مركز بهداشت استان با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكي مازندران اين طرح در 3 شهرستان ساري، آمل و تنكابن و در 10 مركز بهداشتي درماني واقع در كانون هاي پرخطر رفتاري و 3 بيمارستان دولتي داراي زايشگاه و مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري، از شهريور ماه سال 93 آغاز گرديده است،گفت: آموزش هاي تئوري و عملي لازم به كارشناسان مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها در رابطه با روند انجام طرح در 4 فاز پيش بارداري ، بارداري، حين زايمان وپس از زايمان داده شده است.

دكتر اعرابي در ادامه افزودند: براي كليه مراجعين به اين مراكز و زايشگاه ها پس از ارائه آموز شهاي اوليه از كيت تشخيص سريع HIV براي شناسايي مبتلايان استفاده مي گردد و لوازم كاهش آسيب در اختيار گروه هاي پرخطر و در معرض خطر قرار مي گيرد.

وي وجود چندين كانون پرخطر در اين سه شهرستان را با انجام موفق اين طرح در پيشگيري از موج سوم بيماري بسيار موثر دانست و گفت: تعميم طرح در آينده نزديك به ساير مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد كه در آينده نزديك تحقق مي يابد.

 

اجراي برنامه جامع «پيوند خدمات سلامت باروري و كنترل HIV» در مازندران
Powered by DorsaPortal