معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1393/07/28 تعداد بازدید: 26
از هر چهار نفر ايراني يك نفر از بيماري رواني ، عصبي ربج مي برد كه نياز به مداخلات روانپزشكي دارد.
دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران: از هر چهار نفر ايراني يك نفر از بيماري رواني ، عصبي ربج مي برد كه نياز به مداخلات روانپزشكي دارد.

دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران:

از هر چهار نفر ايراني يك نفر از بيماري رواني ، عصبي ربج مي برد كه نياز به مداخلات روانپزشكي دارد.

روابط عمومي معاونت بهداشتي:

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران طي مصاحبه اي اعلام داشتند :طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال 2001، اختلالات عصبي ، رواني، صدمات و بيماري ايدز به ترتيب مسئول 13%، 12% و 6% از (DALY سالهاي عمر از دست رفته تطبيق يافته با ناتواني) در جهان مي باشند. بار كلي بيماريها، 33% از YLD (سالهاي سپري شده با ناتواني) را بيماريهاي عصبي، رواني تشكيل مي دهند و در اين ميان اختلال افسردگي عامل 15/12 درصد از YLD بوده و سومين مرتبه بين علل محاسبه شده دارد.وي افزود تا سال 2020، بار كلي بيماريهاي رواني به سرعت افزايش مي يابد و شواهد موجود افزايش 15 درصدي بار اين بيماريها را نشان مي دهد . اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه تا 90% مبتلايان از درمان محروم مي مانند.

رئيس مركز بهداشت استان بمناسبت هفته نكوداشت سلامت روان (30-24 مهرماه ) گفت:

طبق پژوهش بررسي سلامت روان در سال 1378 ميزان شيوع اختلالات رواني در جمعيت بالاي 15 سال 21% برآورد شده است، اختلالات افسردگي و اضطرابي بيشترين شيوع را داشته است. شيوع اختلالات رواني از 11/6% در استان يزد تا 39/1% در استان چهارمحال و بختياري متغير بوده است. ساير پژوهش ها شيوع كلي اختلالات رواني را به طور تقريبي همين مقدار نشان داده است.

دكتر اعرابي در ادامه بيان داشتند:در مطالعه بار بيماري ها كه گزارش آن در 1384 منتشر شد اختلالات رواني 10/25% از كل بار بيماريها را شامل مي شوند (با احتساب اختلالات مرتبط با مواد 14/5%) كه سه علت اول بار اختلالات رواني به ترتيب عبارتند از افسردگي (26 درصد بار اختلالات رواني)، اعتياد (24 درصد بار اختلالات رواني)، اختلالات دو قطبي (12 درصد بار اختلالات رواني)، در صورتيكه ساير اختلالات اعصاب و روان منجمله اعتياد را در نظر داشته باشيم، طبق پژوهش كلي انجام گرفته بار بيماريهاي رواني پس از حوادث غيرعمدي بطور مشترك با بيماري هاي قلبي عروقي جايگاه دوم را به خود اختصاص مي دهد. در زنان افسردگي بيش از ساير بيماريها بار ايجاد كرده است.

 

از هر چهار نفر ايراني يك نفر از بيماري رواني ، عصبي ربج مي برد كه نياز به مداخلات روانپزشكي دارد.
Powered by DorsaPortal