معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1393/07/28 تعداد بازدید: 16
2هزار نفر از جمعيت روستائي استان از بيماري رواني شديد رنج مي برند
2هزار نفر از جمعيت روستائي استان از بيماري رواني شديد رنج مي برند روابط عمومي معاونت بهداشتي: مدير گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشتي دانشگاه ضمن تقدير و تشكر از همه ي دست اندركاران بهبود و ارتقاء سلامت روان جامعه با اشاره به شعار سال 2014 ميلادي فدراسيون جهاني سلامت روان تحت عنوان زندگي با بيمار اسكيزوفرني اظهار داشتندطبق آخرين برآورد سازمان بهداشت جهاني :151 ميليون نفر مبتلا به افسردگي ، 26 ميليون نفر مبتلا به اسكيزوفرنيا ، 125 ميليون نفر معتاد به الكل ، 40 ميليون نفر مبتلا به صرع و24 ميليون نفر مبتلا به آلزايمر در جهان زندگي مي كنند و ساليانه 844 هزار نفر بر اثر خودكشي مي ميرند

2هزار نفر از جمعيت روستائي استان از بيماري رواني شديد رنج مي برند

روابط عمومي معاونت بهداشتي:

مدير گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشتي دانشگاه ضمن تقدير و تشكر از همه ي دست اندركاران بهبود و ارتقاء سلامت روان جامعه با اشاره به شعار سال 2014 ميلادي فدراسيون جهاني سلامت روان تحت عنوان زندگي با بيمار اسكيزوفرني اظهار داشتندطبق آخرين برآورد سازمان بهداشت جهاني :151 ميليون نفر مبتلا به افسردگي ، 26 ميليون نفر مبتلا به اسكيزوفرنيا ، 125 ميليون نفر معتاد به الكل ، 40 ميليون نفر مبتلا به صرع و24 ميليون نفر مبتلا به آلزايمر در جهان زندگي مي كنند و ساليانه 844 هزار نفر بر اثر خودكشي مي ميرند

.وي افزود براساس آخرين بررسي صورت گرفته در كشور ( طي سالهاي 90-89 )24% افراد 64-15 سال دچار يك يا چند اختلال روانپزشكي هستند ، كه شيوع اختلالات سايكوتيك اوليه( خلقي و غير خلقي) 7/0% ، اختلالات ناشي از مصرف مواد 3/0% و شيوع اختلال سايكوتيك ناشي از بيماري طبي عمومي 04/0% است. نتيجه گيري بدست آمده با مطالعه قبلي كشوري شيوع اختلال سايكوتيك را 6/0 % شيوع طول عمر اختلال سايكوتيك غير خلقي را 89/0% گزارش كردند.

هاشم ورزي اظهار نمودند :براساس آخرين آمار با توجه به اجراي برنامه شناسائي بيماران رواني ، عصبي در مناطق روستائي استان مازندران حدود 2000 نفر از جمعيت روستائي استان از بيماري رواني شديد رنج مي برند .

هاشم ورزيشيوع مدام العمر اسكيزوفرني در جهان، را حدود 1 درصد دانست،به اين معنا كه از هر 100 نفر،تقريبا يك نفر در طول زندگي خود به اسكيزوفرني مبتلا خواهد شد.

وي در ادامه روان بيان كرد :به دنبال شيوع اختلالات رواني، انواع آسيب هاي اجتماعي و متعاقباً هزينه هاي انتظامي و قضايي جامعه افزايش مي يابد. چراكه در برخي آمارها بيشترين ميزان از كار افتادگي و كاهش نيروي مولد جامعه مربوط به بيماري هاي رواني است، كه اين خود كند شدن و كاهش احتمال دستيابي به اهداف توسعه را به همراه دارد.ايشان بيان داشتند:فرد مبتلا به بيماري هاي رواني هم خود و هم خانواده اش در معرض انگ و تبعيض اجتماعي است كه احساس انزوا و محدوديت مشاركت هاي اجتماعي را باعث شده و در يك كلام كاهش بيشتر سرمايه اجتماعي فرد، خانواده و جامعه را باعث مي شود . هم چنين بيماري هاي رواني با بيماري ها و آسيب هاي جسمي از جمله ايدز، صدمات و تصادفات رانندگي اثرات هم افزايي دارد

.هاشم ورزي اضافه كرد :بر اساس گزارش هاي منتشر شده سازمان جهاني بهداشت در سال هاي 2004 و 2009 عوامل خطر سلامت روان از جمله تكامل نامناسب دوران كودكي، ازدواج و باروري نامناسب، خشونت، پايمال شدن حقوق شهروندي، والدين داراي اختلالات رواني، مدرسه نامناسب و غير مراقب، ضعف مهارتهاي زندگي و والدي، كمي سرمايه اجتماعي و رفتارهاي غيرسالم اجتماعي و تنزل اخلاقيات (به عنوان محوري ترين عنصر سلامت معنوي) مسبب بخش بزرگي از اختلالات رواني است كه نيازمند جلب حمايت و توسعه همكاري بين بخشي است.

روانشناس باليني حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه در خصوص اهميت سلامت روان بيان كردند:سلامت روان جزء مهمي از ابعاد وجودي و سلامت در انسان است و آدمي با داشتن سلامت روان، بهترمي تواند بر استرس هاو فشارهاي زندگي غلبه كند و كارهاي روزانه خودرا پربار تر و سودمندتر بكند همچنين فرد مفيدي براي خانواده وجامعه باشد. از اين رو بي توجهي به سلامت روان منجر به ايجاد مسائل رواني ، عصبي مي شود و اين مسائل روي سلامت فرد و عملكرد او در جنبه هاي مختلف زندگي : فردي ، خانوادگي ،اجتماعي و شغلي اش تاثير مي گذارد از اهميت سلامت روان همين بس ، كه پايه و اساس رشد انسان است ، بنابر اين سلامت روان همراه زندگي است و خاص بيماران رواني نيست .

 

2هزار نفر از جمعيت روستائي استان از بيماري رواني شديد رنج مي برند
Powered by DorsaPortal