معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
تاریخ: 1393/09/17 تعداد بازدید: 38
كليه مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي در بخش هاي بحراني و غير بحراني رصد ميشوند
مهندس ابدي مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي مازندران : كليه مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي در بخش هاي بحراني و غير بحراني رصد ميشوند

مهندس ابدي مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي مازندران :

كليه مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي در بخش هاي بحراني و غير بحراني رصد ميشوند

روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران:

اجراي آيين نامه اصلاحي ماده 13 قانون مواد غذايي ، بهداشتي و آرايشي گفت: درمواردي كه عدم رعايت بهداشت موجب به خطر انداختن سلامت مردم گردد با استفاده ازتوان اصناف، مالكان ومتصديان اماكن ، كنترل و پايش هاي لازم جهت انطباق شرايط بهداشتي اعمال مي گردد.

وي با اشاره به نقش خوداظهاري اصناف در فواصل بازرسي مبني بر انطباق محل،كالاوخدمات ارائه شده گفت: مالكان طبق ضوابط، قوانين ومقررات جديد بهداشت با تهيه و تنظيم اظهارنامه و ارائه آن به مسئول بهداشت محل، آخرين وضعيت مركز و اماكن اطلاع رساني مي كنند.

مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي استان افزود : توجه به موارد بحراني و غير بحراني ، رفع موارد بحراني ظرف 48 ساعت در محل بازرسي ، خوداظهاري بهداشتي و خودكنترلي توسط متوليان اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي ، ارتقاي بازرسين بهداشتي به ضابطين خاص دادگستري ، توجه به كيوسكهاي ثابت وسيار عرضه كننده مواد غذايي و ساماندهي دوره گردان از محورهاي مهم آئين نامه جديدماده 13 است.

ابدي همچنين از برگزاري جلسه هماهنگي و توجيهي آئين نامه جديد ماده13 در روز دوشنبه 17 آذر خبرداد وگفت:سازمانهاي نيروي انتظامي،دامپزشكي،راه و ترابري،امور شهري و امور اجتماعي استانداري،صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگاني استان در اين هم انديشي حضور دارند

 

كليه مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي در بخش هاي بحراني و غير بحراني رصد ميشوند
Powered by DorsaPortal