معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
تاریخ: 1393/10/13 تعداد بازدید: 84
فراخوان تأسيس آموزشگاه بهداشت حرفه اي صنوف توليدي و خدمات فني
فراخوان تأسيس آموزشگاه بهداشت حرفه اي صنوف توليدي و خدمات فني

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در نظر دارد نسبت به صدور مجوز آموزشگاه بهداشت حرفه اي سطح استان باستناد بخشنامه شماره 5515/300-مورخه 11/12/93 بر اساس ضوابط و دستورالعمل اقدام نمايند، لذا متقاضيان بهداشت حرفه اي از تاريخ 25/10/93 لغايت 30/10/93 فرصت دارند با مراجعه به شبكه بهداشت شهرستان نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

«گروه بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشتي دانشگاه»

فراخوان تأسيس آموزشگاه بهداشت حرفه اي صنوف توليدي و خدمات فني
Powered by DorsaPortal