معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
تاریخ: 1393/11/18 تعداد بازدید: 144
سالانه در استان مازندران 2 ميليون و200هزار دوز واكسن و مواد بيولوژيك به گروه هاي هدف عرضه مي گردد
معاون فني مركز بهداشت استان خبر داد: سالانه در استان مازندران 2 ميليون و200هزار دوز واكسن و مواد بيولوژيك به گروه هاي هدف عرضه مي گردد روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران: دكتر آهنگر گفت: كارگاه كشوري پيامدهاي نامطلوب ايمن سازي با واكسن در چالوس با همكاري مركز مديريت بيماريهاي واگير و با حضور رياست اداره بيماريهاي قابل پيشگيري ومعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهرستان چالوس برگزار شد

معاون فني مركز بهداشت استان خبر داد:

سالانه در استان مازندران 2 ميليون و200هزار دوز واكسن و مواد بيولوژيك به گروه هاي هدف عرضه مي گردد

روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران:

دكتر آهنگر گفت: كارگاه كشوري پيامدهاي نامطلوب ايمن سازي با واكسن در چالوس با همكاري مركز مديريت بيماريهاي واگير و با حضور رياست اداره بيماريهاي قابل پيشگيري ومعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهرستان چالوس برگزار شد

كه هدف اين كارگاه افزايش آگاهي كارشناسان برنامه پيامدهاي نامطلوب ايمن سازي با نرم افزار ثبت اين پيامدها و همچنين مديريت صحيح برنامه واكسيناسيون از توليد تا مصرف،آشنايي باواكسن هاي جديد ، پايش سلامت ايمن سازي و اعتباربخشي بيشتر به برنامه ايمن سازي بنحوي كه واكسن ها با اثربخشي بيشتر و كيفيت بالاتر به جامعه عرضه گردد صورت گرفت.

معاون فني معاونت بهداشتي اظهار داشت:اين كارگاه با 31دانشگاه علوم پزشكي به مدت 2 روز در 14 و 15 بهمن در چالوس گردهم آمدند تا خطاهاي احتمالي كه باعث افت ايمن زايي واكسن ها خواهند شد مورد بررسي قرارگيرد

وي گفت: در اين كارگاه دانشگاه هاي علوم پزشكي مدعو عملكرد خود را در نظام مراقبت پيامدهاي ايمن سازي گزارش و انتقال تجربيات صورت گرفت.

ايشان تصريح كرد: سالانه در استان مازندران 2 ميليون و200هزار دوز واكسن و مواد بيولوژيك به گروه هاي هدف داده مي شود و نظام گزارش دهي عوارض واكسن تضمين كننده مديريت سلامت واكسيناسيون در استان خواهد بود.

 

سالانه در استان مازندران 2 ميليون و200هزار دوز واكسن و مواد بيولوژيك به گروه هاي هدف عرضه مي گردد
Powered by DorsaPortal