معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
تاریخ: 1393/12/25 تعداد بازدید: 128
اجراي كمپين فرزندآوري در مازندران
اجراي كمپين فرزندآوري در مازندران به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران: كمپين فرزند آوري در روزهاي پاياني سال 93 و ابتداي سال 94 در مازندران اجرا مي گردد.

اجراي كمپين فرزندآوري در مازندران

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران: كمپين فرزند آوري در روزهاي پاياني سال 93 و ابتداي سال 94 در مازندران اجرا مي گردد.

معاون فني مركز بهداشت استان در اين خصوص اظهار داشت: با توجه به روند پيش روي رشد جمعيت و پيش بيني هاي صاحبنظران علوم بهداشتي و با توجه به بافت و تركيب جمعيتي استان مازندران، جمعيت به سمتي در حال حركت است كه در آينده اي نزديك با بحرانهايي همچون بحران ميزان باروري و تجديد نسل، كاهش حجم كلي جمعيت ملي، بحران كاهش نيروي كار ، سالمندي جمعيت و چالش هاي بهداشتي پيرو آن مواجه خواهيم شد.

وي در ادامه افزود با توجه به منويات مقام معظم رهبري، و در راستاي تحول سياستهاي جمعيتي جديد، مركز بهداشت استان در نظر دارد كمپيني با عنوان "فرزندآوري در مازندران" با هدف تاثير گذاري و دسترسي به گروه هدف زوجين بدون فرزند و تك فرزند و نهايتا ايجاد تغيير در نگرش و عملكرد كل جامعه در اين خصوص را، به صورت گسترده و از تاريخ 25/12/93 لغايت 15/1/94 در سطح استان برگزار نمايد.

دكتر آهنگر بي فرزندي و تك فرزندي خانواده هاي ايراني را از چالشهاي مهم جمعيتي كشور در آينده عنوان كرد و گفت: لزوم مداخله موثر در اين خصوص، بازگشت به خانوارهاي پرجمعيت چندين نفره و يا افزايش جمعيت نيست بلكه تعادل جمعيتي و تناسب گروههاي سني مختلف كه نهايتا منجر به ساخت يك جامعه فعال ، پويا و متعادل خواهند شد از اهداف مورد انتظار سياستهاي جديد مي باشد

ايشان با اعلام اينكه نرخ باروري كل به معني تعداد فرزنداني است كه جانشين والدين مي شوند تصريح كرد :با حفظ شرايط كنوني، ما در يك دوره‌ي 40-30 ساله يعني در سال 1420 حتّي اگر نرخ باروري در همين مقدار1.7 باقي بماند، رشد جمعيّت كشور در سال 1420 به صفر مي‌رسد.

قابل توجه است كه سريع ترين ميزان كاهش باروري كلي در جهان در سالهاي گذشته مربوط به ايران بوده و در كشور همة طبقات و گروههاي اجتماعي را در بر گرفته است. اين كاهش به شهرها محدود نشده بلكه در روستاها نيز باروري به شدت كاهش يافته است.

نادر آهنگرگفت: شيوه آموزشي و اطلاع رساني بسيج هاي اطلاع رساني( كمپين) به عنوان يكي از راهكارهاي موثر در تغيير نگرش گروههاي جمعيتي از قابليتهاي بسيار بالائي برخوردار است و تجربه هاي موفق استفاده از اين پويش هاي انگيزشي در سطح دنيا و كشور وجود دارد،

البته وضعيت ازدواج در جوانان ، ناباروري ، طلاق هاي عاطفي و رسمي، ادامه تحصيل مردان و زنان ، مسائل اقتصادي ، آينده نگري والدين ، اشتغال بانوان و ... هم مسائل بسيار تاثير گذاري در خصوص فرزند آوري جامعه هستند.

معاون فني مركز بهداشت مازندران در پايان گفت: براي حل اين مشكل چند علتي، بايد برنامه ريزي مناسب براي رفع تمام مسائل داشت ، سهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه حداكثر و در بهترين شرايط بيشتر از 20% نخواهد بود، اما اقدام در اين زمينه بدليل ارتباط نزديك با سلامت جامعه از جمله رسالت هاي اصلي وزارت بهداشت است كه اميدواريم با اجراي مجموعه اقدامات اين بسيج اطلاع رساني به تغييري در نگرش، رفتار و ارتقاء دانش بهداشتي مردم شريف استان دراين زمينه دست پيدا كنيم.

 

اجراي كمپين فرزندآوري در مازندران
Powered by DorsaPortal