معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
تاریخ: 1394/03/07 تعداد بازدید: 8
روند برگزاري نمايشگاه بسيار خوب است
معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مازندران با حضور در نمايشگاه پويايي و جواني جمعيت روند برگزاري نمايشگاه را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: برگزاري چنين نمايشگاههاي قطعا اثار ارزنده و عميقي بر نسل جوان جامعه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت استان:

معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مازندران با حضور در نمايشگاه پويايي و جواني جمعيت روند برگزاري نمايشگاه را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: برگزاري چنين نمايشگاههاي قطعا اثار ارزنده و عميقي بر نسل جوان جامعه خواهد داشت.

وي جامعه محوري و تعامل با سازمان ها را رويكرد ناجا دانست و گفت: خوشبختانه تعامل خوبي در استان در اين خصوص با نيروي انتظامي برقرار است. وي با اشاره به معضل سالمندي كه با روند فعلي جمعيت در آينده گريبان گير كشور خواهد شد گفت: در سالي كه مزين به پيام رهبري مبتني " دولت و ملت" همدلي و هم زباني " است مي طلبد سياست گذاران و مديران اجرايي با برنامه ريزي درست و مردم نيز با همراهي خود در كنار آنها به فرداي ايران آباد و سربلند فكر كنند و با حفظ نيروي جوان به عنوان سرمايه هاي وزين و ارزشمند كشور در تحقق شعار رهبري سهم داشته باشند.

وي به رصد اسيب هاي اجتماعي در معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اشاره كرد و گفت: اقدامات پيشگيرانه در اين خصوص نتايج خوبي داشته است.

معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مازندران شناسايي اولويت هاي جرايم در معاونت اجتماعي ناجا خبر داد و گفت: مشاوره نقش اثرگذاري در ارتقا سطح آگاهي احاد مردم دارد كه در مراكز ناجا به طور رايگان انجام مي شود.

وي همچنين از آمادگي معاونت اجتماعي ناجا در مازندران براي امضا تفاهم نامه هاي همكاري با دانشگاه علوم پزشكي خبر داد.

روند برگزاري نمايشگاه  بسيار خوب است
Powered by DorsaPortal