معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
تاریخ: 1394/03/07 تعداد بازدید: 35
شعار انجمن نيكوتيني ها؛ ما قصه را خود مي گوييم تا ديگران بيدار شوند
اين شعار انجمن نيكوتينيهاي گمنام است كه با حضور در نمايشگاه پويايي، بالندگي و جواني جمعيت براي جوانان از آثار سوء مصرف اين ماده مخرب سخن مي گويند و سعي مي كنند تا جوانان همانهايي كه بودنشان اساس پايه هاي استحكام آينده كشور است به نيكوتين گرايش نداشته باشند و نيروي جواني و نعمت سلامتي را به لذتي نامعلوم و بي اساس هدر ندهند.

اين شعار انجمن نيكوتينيهاي گمنام است كه با حضور در نمايشگاه پويايي، بالندگي و جواني جمعيت براي جوانان از آثار سوء مصرف اين ماده مخرب سخن مي گويند و سعي مي كنند تا جوانان همانهايي كه بودنشان اساس پايه هاي استحكام آينده كشور است به نيكوتين گرايش نداشته باشند و نيروي جواني و نعمت سلامتي را به لذتي نامعلوم و بي اساس هدر ندهند.

انجمن نيكوتيني ها از آن زنان ومرداني است كه آشفتگي ناشي از اعتياد به نيكوتين را درك كردند و راه حلي براي زندگي بدون تيكوتين را يافته و هدف اصلي شان رساندن پيام به معتادان نيكوتين است.

آنها روش هاي خود را بر ترك دارند و جلسات هفتگي بسياري براي اعضا دارند.

اين انجمن در شهرهاي بهشهر، نكا، ساري، قائمشهر و بابل مازندران شعبه دارد.

يكي از اعضاي اين انجمن به كميته اطلاع رساني نمايشگاه پويايي جمعيت گفت: داستان اكثر اعضا انجمن چيزي شبيه اين است كه سال ها ماهها و هفته ها از خود قول مي گرفتند كه امروز ترك مي كنم. فردا ترك مي كنم. اما ماهها و روزها يكي پس از ديگري مي آمد و برتصميم خود قاطع نبودند. تا اينكه روزي بيماري را ديدند كه به علت مصرف بيش از اندازه سيگار نيمي از ريه هاي خود را از دست داده و براي تنفس مجبور بود كپسولي از اكسيژن را همواره با خود حمل كند و تازه ديدن اين لحظه بود كه بتواند تكاني به خود دهد و عقلش سرجا بياد كه با خود چه كرد.

الان ده سالي است كه ديگر نه پكي بر سيگار زد و نه ... ولي در عوض موفق شد تا دو ده تايي از معتادان به اين ماده مخدر را تغيير مسير دهد و به پاكي كشاند .

وي گفت: دوستداران به ترك مي توانند با مراجعه به سايت انجمن نيكوتيني هاي گمنام به عضويت انجمن در آيند و يك گام به سلامت نزديد شوند.

 

 

 

 

 شعار انجمن نيكوتيني ها؛ ما قصه را خود مي گوييم تا ديگران بيدار شوند
Powered by DorsaPortal