معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
تاریخ: 1394/03/09 تعداد بازدید: 29
پويايي و بالندگي جمعيت نيازمند كار فرهنگي است
احمدي اظهار داشت: در راستاي اجرايي شدن اين سياست ها و جلوگيري از پير شدن جمعيت كشور بايد كار فرهنگي بسياري انجام شود تا كشور در نسل هاي بعدي مشكل جوانان نداشته باشد.

اسماعيل احمدي معاون اداري مالي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران در بازديد از نمايشگاه پويايي، بالندگي و جواني جمعيت در ساري گفت: در سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري دولت و ملت، همدلي و هم زماني ناميده شد مي طلبد كه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كه متولي فرنگ است تعامل و همدلي بيشتري را با دستگاهاي ديگر داشته باشد كه البته همينطور هم هست . وي افزود: به همين منظور در راستاي سياست هاي جمعيتي ابلاغي از سوي رهبري ارتباط تنگاتنگي با دانشگاه علوم پزشكي مازندران برقرار كرد.

معاون اداري مالي فرهنگ و ارشاد مازندران برپايي نمايشگاه پويايي، بالندگي و جواني جمعيت از سوي دانشگاه علوم پزشكي و مركز بهداشت ساري را اقدام بسيار خوبي در راستاي اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بيان داشت.

احمدي اظهار داشت: در راستاي اجرايي شدن اين سياست ها و جلوگيري از پير شدن جمعيت كشور بايد كار فرهنگي بسياري انجام شود تا كشور در نسل هاي بعدي مشكل جوانان نداشته باشد.

وي جوانان را موتور محركه پيشرفت هر كشوري دانست و افزود: دستگاههاي فرهنگي در كنار دانشگاه علوم پزشكي و مراكز بهداشتي با روشنگري افكار عمومي از عواقب سالمندي جامعه را به سمت پويايي و بالندگي هدايت كنند.

پويايي و  بالندگي جمعيت نيازمند كار فرهنگي است
Powered by DorsaPortal