معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
تاریخ: 1394/06/31 تعداد بازدید: 12
فعاليت هاي بهداشتي انجام گرفته بر شناگاه هاي طبيعي(طرح هاي سالمسازي دريا) مازندران
مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد. فعاليت هاي بهداشتي انجام گرفته بر شناگاه هاي طبيعي(طرح هاي سالمسازي دريا) مازندران روابط عمومي معاونت بهداشتي: تابستان امسال در ايام فعاليت طرح سالمسازي دريا ( از اول خرداد تا پايان شهريور ماه سالجاري) از 48 طرح عمومي دريا و 73 شناگاههاي طبيعي از سوي بازرسين بهداشت محيط معاونت بهداشتي/مراكز بهداشت شهرستانها نظارت بهداشتي بعمل آمد.

مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد.

فعاليت هاي بهداشتي انجام گرفته بر شناگاه هاي طبيعي(طرح هاي سالمسازي دريا) مازندران

روابط عمومي معاونت بهداشتي:

تابستان امسال در ايام فعاليت طرح سالمسازي دريا ( از اول خرداد تا پايان شهريور ماه سالجاري) از 48 طرح عمومي دريا و 73 شناگاههاي طبيعي از سوي بازرسين بهداشت محيط معاونت بهداشتي/مراكز بهداشت شهرستانها نظارت بهداشتي بعمل آمد.

مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي در اين خصوص گفت: 45 نفر از بازرسين بهداشت محيط در اين ايام از 146 مراكز عرضه و فروش و تهيه مواد غذايي فعال در اين طرحها بازديد بهداشتي بعمل آوردند.

همچنين تعداد 491 مورد بازديد بهداشتي از اماكن مشمول بازديد بهداشتي بعمل آمد و براي 129 نفر از افرادي كه با مواد غذايي سر و كار دارند كارت بهداشتي صادر گرديد.

وي در ادامه اضافه نمود كه تعداد 18 مورد از متخلفين بهداشتي به مراجع قضايي معرفي شدند كه 11 مورد منجر به تعطيلي (پلمپ) گرديد.

مهندس محمد حسن ابدي تصريح كرد از آب شرب و آب شناگاه هاي تحت پوشش كلرسنجي و نمونه برداري انجام و موارد قابل پيگيري به مسئولين و ادارات متولي اعلام گرديد.

وي اضافه كرد ارزيابي بهداشتي بعمل آمده از اين طرحها ي سالمسازي (4 ماهه سال 94) حدود 81% دسترسي به شير برداشت عمومي و 72% دسترسي به دوش بهداشتي و 24% دسترسي به رختكن بهداشتي در اين طرحها موجود بود كه نياز به ارتقاء دارد .و همچنين متاسفانه تنها 34 % از اين طرحها ممنوعيت فروش و عرضه مواد دخاني بويژه قليان را رعايت نموده اند كه از مسئولين و مجريان طرح هاي سالمسازي خواستار برخورد جدي با اين گونه متخلفين شده اند

ابدي در ادامه گفت: در صورت مشاهده مشكلات بهداشتي با ستاد فوريت سلامت محيط و كار كشور با شماره 1490 و استان با شماره 33399999 آماده ثبت شكايات و بررسي هاي لازم تماس حاصل نمايند.

 

فعاليت هاي بهداشتي انجام گرفته بر شناگاه هاي طبيعي(طرح هاي سالمسازي دريا) مازندران
Powered by DorsaPortal