معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
تاریخ: 1394/07/04 تعداد بازدید: 32
جلسه هم انديشي كارشناسان سلامت روان استان
جلسه هم انديشي كارشناسان سلامت روان استان دومين جلسه هم انديشي سلامت روان با حضور كارشناسان حوزه ستادي معاونت بهداشت دانشگاه و كارشناسان سلامت روان واحدهاي تابعه در روز دوشنبه مورخ 30/6/94 در محل سالن شماره 2 معاونت بهداشت برگزار شد

جلسه هم انديشي كارشناسان سلامت روان استان

دومين جلسه هم انديشي سلامت روان با حضور كارشناسان حوزه ستادي معاونت بهداشت دانشگاه و كارشناسان سلامت روان واحدهاي تابعه در روز دوشنبه مورخ 30/6/94 در محل سالن شماره 2 معاونت بهداشت برگزار شد.

هاشم ورزي مديرگروه سلامت روان دستوركار جلسه در خصوص نكوداشت هفته سلامت روان ( 30-24 مهرماه ) ، ساماندهي روند آموزش گروههاي هدف بويژه آموزش بهورزان و تهيه گاهنامه سلامت روان نكاتي را بيان نمودند. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر ميان كارشناسان نكته نظرات پيشنهادي با اولويت هفته نكو داشت سلامت روان جمع بندي و جلسه در ساعت 13:30 به پايان رسيد

جلسه هم انديشي كارشناسان سلامت روان استان
Powered by DorsaPortal