معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
تاریخ: 1394/07/18 تعداد بازدید: 16
برگزاري هفته ملي بانوان ايراني
برگزاري هفته ملي بانوان ايراني به گزارش مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گراميداشت هفته ملي بانوان ايراني از تاريخ 16 تا 22 مهرماه با شعار زن قلب خانواده در استان برگزار مي شود.

برگزاري هفته ملي بانوان ايراني

به گزارش مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گراميداشت هفته ملي بانوان ايراني از تاريخ 16 تا 22 مهرماه با شعار زن قلب خانواده در استان برگزار مي شود.

وي كل جمعيت زنان استان مازندران را 1531208 نفر اعلام كرد و گفت كه تعداد 800346 نفر ( 52.3 درصد ) در گروه ميانسالان قرار دارند، 99061 خانوار ( 10.7 درصد ) داراي سرپرست زن مي باشند ، از مجموع 63859 خانوار تك نفره 44922 نفر ( 70.4 درصد ) را زنان تشكيل مي دهند

از 1336808 نفر جمعيت 10 ساله و بيشتر زن در استان 65.5 درصد داراي همسر ، 7.1 درصد ( 94774 نفر ) بي همسر بدليل فوت همسر ، 1.4 درصد ( 18127 نفر ) بي همسر بر اثر طلاق و 26 درصد ( 347843 نفر ) هرگز ازدواج نكردند

دكتر سليماني راد گفتند توجه به سلامت زنان در دوره ميانسالي (30-59 سال)از چند جنبه مهم و اساسي است.

زنان بعنوان نيمي از جمعيت فعال اقتصادي و اجتماعي جامعه هستند.

بالا بودن مرگ و مير و موربيديتي زنان (شانس رسيدن به 60 سالگي 25-50 درصد دركشورهاي در حال توسعه مي باشد )

زنان گروه مولد و پرورش دهنده نسل آينده از نظر بيولوژيك و اقتصادي هستند.

تاثير مرگ و مير وبيماري زنان و مادران بر جامعه:اعم از بودجه مصرفي ، تعداد تخت اشغال شده در بيمارستان هاي جنرال و تخصصي - اورژانس، بيشترين روزهاي از دست رفته كاري ، فشار اقتصادي برجامعه، فشار رواني بر خانواده

زنان بعنوان گروه موثر بر سلامت خانواده و الگوي رفتاري و مركز شبكه يادگيري اجتماعي مي باشند و مديريت سلامت و مراقبت كننده خانواده را بعهده دارند.

تاثير بيماري و مرگ و مير اين گروه بر خانواده :

- انتقال بيماري از مادر به جنين ،تاثيرسوءتغذيه و ديابت و فشارخون مادر بر جنين ،شيوه رفتاري نامناسب و اعتياد و تاثير بر كودكان و.. ،

- مرگ و مير وبيماري مادر و تاثير بر كار واختلال تحصيلي كودك،

- تاثير بيماري و ناتواني زن بر ميزان در آمد ، نوع هزينه ها ،مضيقه مالي براي ساير افراد خانواده از نظر بهداشت و درمان خانواده

پيچيدگي مشكلات سلامت و چند بعدي و چند بخشي بودن آن (ارتباط با مسائل فرهنگي و اجتماعي و شيوه مالوف زندگي )

مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس وضعيت بيماري هاي زنان نسبت به مردان را اينگونه بيان كردند :

· شيوع افسردگي در زنان 3-2 برابر مردان

· اضطراب در زنان 5-3 برابر مردان

· بيماريهاي رواني در زنان 4-2 برابر مردان

· ديابت در زنان 2 برابر مردان

· فشارخون بالا 2 برابر مردان

· ديس ليپيدمي 2 برابر مردان

· چاقي در زنان 3-2 برابر مردان

· كمر درد و آرتروز در گروه 49-40 سال زنان حدود 2 برابر مردان

· استئوپورزيس در زنان 1-2% بيشتر از مردان

· بيماري عروقي مغز ، COPD ، ديابت در گروه سني 44تا60 سال زنان در ده علت اول موربيديتي و مورتاليتي زنان مي باشد.

دكتر سليماني راد مهمترين برنامه دانشگاه علوم پزشكي مازندران را در سال 94 ادغام برنامه مراقبت ميانسالان در نظام شبكه اعلام كرده و بيان داشتند در نيمه اول سال كليه ارائه دهنده گان خدمت آموزش هاي لازم را ديدند و اميدواريم در نيمه دوم سال شاهد ارائه خدمت به گروه هدف ميانسالان در استان باشيم

برگزاري هفته ملي بانوان ايراني
Powered by DorsaPortal