معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1394/07/18 تعداد بازدید: 16
هفتمين جلسه هماهنگي فصلنامه ديجيتالي داوطلبان سلامت قطب تهران
هفتمين جلسه هماهنگي فصلنامه ديجيتالي داوطلبان سلامت قطب تهران مدير گروه گسترش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد: هفتمين جلسه هماهنگي فصلنامه داوطلبان سلامت قطب تهران با حضور كارشناسان مسئول جلب مشاركتهاي 9 دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد

هفتمين جلسه هماهنگي فصلنامه ديجيتالي داوطلبان سلامت قطب تهران

مدير گروه گسترش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد:

هفتمين جلسه هماهنگي فصلنامه داوطلبان سلامت قطب تهران با حضور كارشناسان مسئول جلب مشاركت 9 دانشگاه علوم پزشك در مركز بهداشت استان تشكيل گرديد

اين جلسه با حضور دكتر اعرابي و معاونين ايشان، همچنين خانم توحيدي كارشناس مسئول مركز مديريت شبكه وزارت متبوعه واعضاي هيئت تحريريه دانشگاههاي مازندران ، بابل ، سمنان ، مركزي ، البرز ، شهيد بهشتي ، ايران ، تهران و كاشان برگزار شد

در اين جلسه در خصوص راهكارهاي نحوه همكاري داوطلبان سلامت با برنامه پزشك خانواده شهري در پايگاههاي مجري برنامه و نيز مطالب منتخب مربوط به هر دانشگاه جهت درج در دهمين فصلنامه ديجيتال داوطلبان سلامت بحث و تبادل نظر شد .

هفتمين جلسه هماهنگي فصلنامه ديجيتالي داوطلبان سلامت قطب تهران
Powered by DorsaPortal