معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
تاریخ: 1394/07/25 تعداد بازدید: 65
بازديد از شيرخوارگاه شكوفه در هفته ملي كودك
در پنجمين روز از هفته ملي كودك دكتر عقيل برزگر رياست محترم مركز بهداشت شهرستان ساري به همراه كارشناس برنامه سلامت كودكان مركز بهداشت استان، كارشناس مسئول واحد سلامت خانواده شهرستان ساري و جمعي از كاركنان واحد سلامت خانواده اين شهرستان از شيرخوارگاه شكوفه بازديد به عمل آوردند.

بازديد از شيرخوارگاه شكوفه در هفته ملي كودك

در پنجمين روز از هفته ملي كودك دكتر عقيل برزگر رياست محترم مركز بهداشت شهرستان ساري به همراه كارشناس برنامه سلامت كودكان مركز بهداشت استان، كارشناس مسئول واحد سلامت خانواده شهرستان ساري و جمعي از كاركنان واحد سلامت خانواده اين شهرستان از شيرخوارگاه شكوفه بازديد به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي:

در اين بازديد دكتر برزگر به اتفاق كاركنان همراه بازديدي از بخش هاي مختلف شيرخوارگاه داشتند وهداياي نقدي وغيرنقدي نيز كه از كمك هاي پرسنل مركز بهداشت ساري ومركز بهداشت استان تهيه شده بود را به كودكان اهدا نمودند. همچنين جشن تولد كوچكي نيز ويژه شيرخواران برگزار گرديد.

در پايان نيز جلسه اي با مديريت شيرخوارگاه خانم افتخاريان و با حضور دكتر سوادي مسئول برنامه سلامت كودكان مركز بهداشت استان برگزار و درخصوص مشكلات موجود تبادل نظرهايي شد.

شيرخوارگاه شكوفه يكي از مراكز سازمان بهزيستي شهرستان ساري است كه وظيفه نگهداري و حمايت از كودكان بي‌سرپرست را به صورت شبانه روزي بر عهده دارد.

بازديد از شيرخوارگاه شكوفه در هفته ملي كودك
Powered by DorsaPortal