معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1394/10/28 تعداد بازدید: 18
آموزش آشنايي با دستورالعمل ها و شيوه اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي در بهداشت استان
دوره آموزشي آشنايي با دستورالعمل ها و شيوه اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي با حضور كارشناسان مسئول و كارشناسان واحدهاي آموزش سلامت شهرستانهاي استان در معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار شد

آموزش آشنايي با دستورالعمل ها و شيوه اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي در بهداشت استان

دوره آموزشي آشنايي با دستورالعمل ها و شيوه اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي با حضور كارشناسان مسئول و كارشناسان واحدهاي آموزش سلامت شهرستانهاي استان در معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي :

در اين نشست دكتر آهنگر معاون محترم فني مركز بهداشت استان با اشاره به تغييرات صورت گرفته درگذار بيماري‌ها از واگير به غير واگير و حركت از درمان قطعي بيماري‌ها به مراقبت مادام العمر، نقش مردم در مراقبت از سلامت خود و اعضاي خانواده براي سالم زيستن، ضرورت مديريت ناخوشي‌‌هاي جزيي و بيماري‌هاي مزمن و حاد بر لزوم تغيير ديدگاه همه دست اندركاران سلامت استان تاكيد نمودند.

در ادامه كارشناس مسئول و كارشناسان واحد آموزش سلامت مركز بهداشت استان به تبيين شيوه اجرا، دستورالعمل ها،شرح وظايف سيستم و حيطه ها و رويكردهاي مدنظر در برنامه ملي خود مراقبتي پرداختند. اين برنامه به زودي همگام با كل كشور در سرتاسر واحدهاي بهداشتي سطح استان اجرايي خواهد شد.

لازم به ذكر است برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتي و توانمند سازي مردم به عنوان پنجمين برنامه از برنامه هاي ملي تحول سلامت در حوزه بهداشت پيش بيني گرديده است و با چهار رويكرد خودمراقبتي فردي، خودمراقبتي سازماني،خودمراقبتي اجتماعي و خودياري در سطح كشور سعي در بهبود و ارتقاء سلامت آحاد مردم دارد. به گفته صاحبنظران خودمراقبتي عملي است كه در آن شخص از دانش، مهارت و توان خود به عنوان يك منبع استفاده كرده و به طور مستقل از ديگران، از سلامت خود مراقبت مي‌كند.

خودمراقبتي صرفا بر پيشگيري از بيماري ها تكيه نكرده و به دنبال ارتقاي سلامت، اصلاح سبك زندگي، پيشگيري از بيماري ها، خودارزيابي، حفظ سلامت، مشاركت در درمان و توانبخشي توسط همه مردم است.

آموزش آشنايي با دستورالعمل ها و شيوه اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي در بهداشت استان
Powered by DorsaPortal