معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
تاریخ: 1394/12/13 تعداد بازدید: 34
نكات بهداشتي در مورد سموم كشاورزي
كشاورزان و باغداران براي بدست آوردن محصول از زمين زحمات زيادي مي كشند اما حاصل كار آنها مورد هجوم آفاتي مثل حشرات و جوندگان قرار مي گيرد

نكات بهداشتي در مورد سموم كشاورزي

محمد ركني كارشناس بهداشت حرفه اي مركز بهداشت مازندران:

زندگي بشر به گياهان وابسته است و گياهان را بطور مستقيم و غير مستقيم مورد استفاده قرار مي دهد. گياهان 95% از منابع غذايي جهان را تشكيل داده و اكثرا” توسط فعاليتهاي كشاورزي توليد مي شوند كه نياز به سرمايه گذاري ، زمان و اراضي زيادي دارد.
كشاورزان و باغداران براي بدست آوردن محصول از زمين زحمات زيادي مي كشند اما حاصل كار آنها مورد هجوم آفاتي مثل حشرات و جوندگان قرار مي گيرد. بنابراين مجبورند براي از بين بردن اين آفات و بدست آوردن محصول بهتر ، مزارع و باغات خود را سمپاشي كنند.

چگونه بايد سم را نگهداري كرد:
هر نوع سمي خطرناك است و بايد در محلي دور از دسترس افراد و بچه ها نگهداري كنيم.
سعي شود محل نگهداري سم مجهز به قفل باشد.
هيچ وقت سم را در آشپز خانه ، انبار مواد غذايي ، اتاق محل زندگي و يا محل نگهداري حيوانات نگهداري نكنيم.
سم را بايد در قوطي و ظرف مخصوص خودش كه برچسب و مشخصات دارد نگهداري كنيم.
هرگز برچسب و نوشته ي روي ظرف حاوي سم را جدا نكنيم.
مهم است بدانيم:
كسي كه از سم استفاده مي كند بايد خطرات آن را بشناسد.
افراديكه داراي بيماريهاي قلبي ، كليوي و كبدي هستند نبايد در عمليات سمپاشي دخالت داشته باشند.
زنان حامله ، افراد مسن و خردسال نبايد با سم سرو كار داشته باشند.
از ظروف خالي سم نبايد براي نگهداري مواد ديگر استفاده كنيم.
نكاتي كه بايد در عمليات سم پاشي به آن توجه كرد:
- در روزهايي كه باد شديد مي وزد نبايد باغ و مزرعه را سم پاشي كرد.
-مطمئن شويد در محل سم پاشي مواد غذايي و آب وجود نداشته باشد.
- هميشه احتمال بدهيد كه ممكن است در اين عمليات كسي مسموم شود بنابراين آمادگي لازم و وسايل ضروري را فراهم نمائيد.
-مطمئن شويدافراد ديگري به غير از خودتان در محل سم پاشي حضور نداشته باشند.
-
قبل از تماس با سم و وسايل سمپاشي از دستكش پلاستيكي ، لباس پلاستيكي كه تمام بدن را بپوشاند ، چكمه لاستيكي ، عينك دور بسته با شيشه ساده ، كلاه مناسبي كه موها را بپوشاند و از ماسك فيلتر دار و يا پارچه تميز مرطوب جلوي دهان استفاده كنيد.
-
نوشته ي روي ظرف سم را مطالعه كنيد و مطابق دستور ، مقدار توصيه شده را استفاده كنيد.
-
براي آماده سازي سم از تماس مستقيم دست جهت مخلوط كردن آن خودداري كنيدو از وسيله اي مانند چوب براي اين كاراستفاده نماييد .
-
در هنگام سم پاشي پشت به باد ايستاده باشيد.
-
در هنگام سم پاشي از خوردن و آشاميدن و حتي سيگار كشيدن خودداري كنيد.
-
پس از تمام شدن كار سم پاشي مقادير اضافي سم را به ظرف مخصوص خودش برگردانيد و درب آن را محكم كنيد.
-
ظروف خالي شده را جمع آوري و در محل مناسبي دفن كنيد.
-
دستگاه سم پاش را بشوييد و آب آن را در محل مناسبي بريزيد.
-
ظرف سم را دوباره به محل نگهداري منتقل كنيد.
-
پس از تمام شدن كليه كارها ، لباس كار را از بدن خارج كنيد و آنها را در محل مناسبي بشوييد و سپس در محل مناسبي نگهداري كنيد.
-
اجازه ندهيد حداقل 3 تا4 ساعت پس از سمپاشي كسي به محل سمپاشي وارد شود.
-
اگر در موقع سمپاشي به هر شكلي سم روي پوست بدن ريخت فورا” آن محل را با آب فراوان و صابون بشوييد.
-
اگر موقع سمپاشي مقداري سم به چشم پاشيده شود فورا” چشم را با آب زياد و بدون صابون بشوييد.

كمكهاي اوليه و درماني به فرد مسموم:
تشكيلات لازم براي مركز درماني بايد زير نظر پزشك محلي به وجود آيد تا وي بتواند در حالات مسموميت برخورد فوري داشته باشد همچنين بايد پادزهرها و ساير داروهاي لازم براي چنين درمانگاهي موجود و دائما” تحت نظر باشد. دستورالعملهاي اوليه و معالجات پزشكي در برگه مشخصات محصول داده مي شود.
اگر در هنگام سمپاشي و يا بعد از آن فردي به علت بي احتياطي خود و يا ديگران دچار مسموميت شودو علائمي مانند سرگيجه ، حالت تهوع و استفراغ ، دل درد ، رنگ پريدگي ، دل پيچه ، عرق كردن و خواب آلودگي را مشاهده كنيم بايد :
-
فورا” مسموم را از محل وجود سم به هواي آزاد منتقل كنيم.
-
كمك مي كنيم مسموم به راحتي نفس بكشد. اطراف او را خلوت كرده و اگر چيزي در دهان دارد خارج مي كنيم.
-
مسموم را در حالت استراحت گرم نگه مي داريم.
-
از مسموم و اطرافيان او مي پرسيم كه با چه ماده اي تماس داشته است.
-
سعي كنيم مشخصات سمي كه فرد را مسموم كرده همراه داشته باشيم.
-
فورا” مسموم را به اولين مركز بهداشتي درماني مي رسانيم و اطلاعات خود را در اختيار پرسنل بهداشتي قرار مي دهيم.

 

نكات بهداشتي در مورد سموم كشاورزي
Powered by DorsaPortal