معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
تاریخ: 1395/02/07 تعداد بازدید: 7
واكسن خوراكي دو ظرفيتي فلج اطفال جايگزين واكسن خوراكي سه ظرفيتي شد
طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت در راستاي ريشه كني فلج اطفال و برنامه راهبردي گام نهايي ريشه كني فلج اطفال ،كليه كشورها موظف هستند از 17 آوريل تا اول مه 2016 به عنوان روز ملي سوئيچ انتخاب نمايند.

واكسن خوراكي دو ظرفيتي فلج اطفال جايگزين واكسن خوراكي سه ظرفيتي شد

    به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران،طبق دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت در راستاي ريشه كني فلج اطفال و برنامه راهبردي گام نهايي ريشه كني فلج اطفال ،كليه كشورها موظف هستند از 17 آوريل تا اول مه 2016 به عنوان روز ملي سوئيچ انتخاب نمايند.

روز ملي سوئيچ واكسن خوراكي دو ظرفيتي فلج اطفال جايگزين واكسن خوراكي سه ظرفيتي ميشود.استان مازندران هماهنگ با سراسر كشور از 4 ارديبهشت به مدت 2 هفته واكسن هاي خوراكي سه ظرفيتي را از كليه مراكز دولتي و خصوصي كه واكسن تلقيح مي نمايند را جمع آوري و واكسن دو ظرفيتي را جايگزين آن مي نمايد.

واكسن خوراكي دو ظرفيتي فلج اطفال جايگزين واكسن خوراكي سه ظرفيتي شد
Powered by DorsaPortal