معاونت توسعه و مديريت منابع
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
برنامه عملیاتی مدیریت کیفیت فراگیر استاندار ایزو 9001  جهت استقراردر دانشگاه علوم پزشکی مازندران  تدوین گردید .
برنامه عملیاتی مدیریت کیفیت فراگیر استاندار ایزو 9001 جهت استقراردر دانشگاه علوم پزشکی مازندران تدوین گردید .
Powered by DorsaPortal