معاونت درمان
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
  يكم شهريور ، زاد روز حكيم بوعلي سينا و روز پزشكي بر تمامي پزشكان دلسوز و زحمتكش مبارك باد
يكم شهريور ، زاد روز حكيم بوعلي سينا و روز پزشكي بر تمامي پزشكان دلسوز و زحمتكش مبارك باد
Powered by DorsaPortal