معاونت درمان
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
كارگاه آموزش پزشكان فوق تخصص نوزادان ، سرپرستاران و مامامسئولين بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران
كارگاه آموزش پزشكان فوق تخصص نوزادان ، سرپرستاران و مامامسئولين بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal