معاونت درمان
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
دومين دوره توانمند سازي روئسا و كارشناسان محترم ادارات نظارت بر درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قطب شمال كشور
دومين دوره توانمند سازي روئسا و كارشناسان محترم ادارات نظارت بر درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قطب شمال كشور
Powered by DorsaPortal