معاونت درمان
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
 نشست مشترك با بيمارستانهاي خصوصي، تامين اجتماعي ووابسته به ساير ارگانها  درخصوص بررسي وضعيت شاخص هاي زايماني
نشست مشترك با بيمارستانهاي خصوصي، تامين اجتماعي ووابسته به ساير ارگانها درخصوص بررسي وضعيت شاخص هاي زايماني
Powered by DorsaPortal