معاونت درمان
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
برنامه تحول نظام سلامت در 23 مركز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران آغاز شد
برنامه تحول نظام سلامت در 23 مركز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران آغاز شد
Powered by DorsaPortal