معاونت درمان
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
بزودي دستگاه CT Scan بيمارستان امام خميني (ره) نور و مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري راه اندازي مي گردد
بزودي دستگاه CT Scan بيمارستان امام خميني (ره) نور و مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري راه اندازي مي گردد
Powered by DorsaPortal