شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1395/04/27 تعداد بازدید: 8
كميته كاهش مصرف دخانيات
در طي برگزاري كميته كاهش مصرف دخانيات ، مركز بهداشت شهرستان قائمشهر به پويش ملي « قليانها را گلدان كنيم » پيوست.
كميته كاهش مصرف دخانيات با حضور اعضاء كميته ، در سالن ولايت مركزبهداشت شهرستان قائمشهر برگزار گرديد و در طي اين برنامه ، مركز    بهداشت شهرستان قائمشهر به «پويش ملي قليانها را گلدا ن كنيم»پيوست.
كميته كاهش مصرف دخانيات
Powered by DorsaPortal