شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1393/06/21 تعداد بازدید: 35
گراميداشت هفته شير مادر
گزارش عملكرد فعاليتهاي انجام گرفته در هفته جهاني تغذيه با شيرمادر ( 10-16مرداد 93 ) در شهرستان قائمشهر

 

1.

مكاتبه و هماهنگي جهت سخنراني در نماز جمعه مورخ 10/05/93

امام جمعه شهرستان

1

محجوبه صوراسرافيل

ستاد شهرستان

04/05/93

-

1

-

-

2.

تكثير و توزيع پمفلت و تراكت آموزشي

همكاران رده مياني و مادران باردار و شيرده

1

محجوبه صوراسرافيل

ستاد شهرستان

06/05/93

-

2

-

ـ آموزش سلامت

3.

تكثير و توزيع پمفلت و تراكت آموزشي

پرسنل ادارات : فرمانداري ، بهزيستي ، كانون ، آموزش و پرورش

1

محجوبه صوراسرافيل

ستاد شهرستان

06/05/93

-

1

-

-

4.

تهيه بنرهاي آموزشي و نصب در مناطقي از شهر و بيمارستان ها

عموم مادران باردار و شيرده

4

محجوبه صوراسرافيل و مسئول برنامه شيرمادر بيمارستانها

ستاد شهرستان و بيمارستانهاي دوستدار كودك

08/05/93

-

2

40.000

ـ واحد نقليه

-واحد تداركات

5.

ارسال پيامك در زمينه اهميت شير مادر

شهروندان

100

فرمانداري محترم

فرمانداري محترم

در طول هفته شيرمادر (10-16 مرداد )

-

7

15000

-

6.

تشكيل جلسه بين بخشي با مشاركت تعدادي از ادارات شهرستان جهت بزرگداشت هفته جهاني شيرمادر

رابطين ادارات : فرمانداري ، بهزيستي ، كانون ، آموزش و پرورش و شهرداري

1

محجوبه صوراسرافيل

ستاد شهرستان

04/05/93

1

1

-

-

7.

برگزاري نمايشگاههاي شيرمادر

مادران باردار و شيرده

2

همكاران مركز شماره 5 شهري و خانه بهداشت خطيركلا غربي و مركز ميدانسر

مركز شماره 5 شهري و خانه بهداشت خطيركلا غربي

13/05/93

5

1

40.000

ـ واحد بهداشت خانواده شهرستان

ـ واحد آموزش سلامت

ـ واحد نقليه

8.

اجراي كمپين آموزشي

مادران باردار و شيرده

1

همكاران مركز كفشگركلا ارطه

مركز كفشگركلا ارطه

14/05/93

2

1

50.000

ـ واحد بهداشت خانواده شهرستان

ـ واحد آموزش سلامت

ـ واحد نقليه

9.

آذين بندي مهدهاي كودك شهرستان و اجراي مسابقه نقاشي جهت كودكان

كودكان مهد كودكها

10

مديران مهدكودكهاي شهرستان

10 مهد كودك شهرستان

14 و 15/05/93

-

2

20.000

ـ بهزيستي شهرستان

ـ مركز بهداشت شهرستان ( واحد بهداشت خانواده )

10.

برگزاري كلاسهاي آموزشي در زمينه اهميت شيرمادر

مادران اطفال زير 2 سال

3

محجوبه صوراسرافيل

3 مهدكودك شهرستان

12 و 16/05/93

3

2

-

ـ بهزيستي شهرستان

ـ واحد نقليه

11.

برگزاري مسابقه نقاشي

كودكان

1

محجوبه صوراسرافيل

كانون پرورش فكري كودك و نوجوان

12/05/93

1

1

-

ـ كانون پرورش فكري كودك و نوجوان

ـ واحد نقليه

ـ واحد آموزش سلامت

12.

تهيه 2 برگ پوستر وليفلت آموزشي

مادران باردار و شيرده

3

محجوبه صوراسرافيل

ستاد شهرستان

هفته جهاني شيرمادر (16-10 مرداد )

-

7

50.000

ـ واحد آموزش سلامت

ـ واحد نقليه

-واحد تداركات

13.

برگزاري كلاسهاي آموزشي در زمينه شعار هفته جهاني و اهميت شيرمادر

مادران باردار و شيرده

172 جلسه

تعداد فراگيران 1579 نفر

كاردانان و كارشناسان و بهورزان

مراكز شهري / روستايي و خانه هاي بهداشت

( 16-10 ) مرداد

72

7

-

-واحد بهداشت خانواده شهرستان

14.

برگزاري كلاسهاي آموزشي

مادران باردار و شيرده

8 جلسه

تعداد فراگيران 42 نفر

مسئولين برنامه شيرمادر بيمارستانهاي دوستدار كودك

بخش زنان و بخش اطفال و زايشگاه بيمارستانها

( 16 10 ) مرداد

3

7

-

ـ واحد بهداشت خانواده شهرستان

 

گراميداشت هفته شير مادر
Powered by DorsaPortal