بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
بازديد سرزده رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه زهرا (س) ساري
بازديد سرزده رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه زهرا (س) ساري
Powered by DorsaPortal