بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1395/03/17 تعداد بازدید: 37
برگزاري جلسه هماهنگي اعتبار بخشي در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
با حضور رييس دانشكده پزشكي جناب آقاي دكتر سليماني و معاونين آموزشي مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران

جلسه هماهنگي اعتبار بخشي با حضور رييس دانشكده پزشكي جناب آقاي دكتر سليماني و معاونين آموزشي مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي به همراه كارشناسان HEDO  و آموزش گروهها و كارشناسان بهبود كيفيت در سالن همايش مركز روان پزشكي و سوختگي زارع برگزار گرديد.

روابط عمومي

مركز روان پزشكي و سوختگي زارع

 
 
برگزاري جلسه هماهنگي اعتبار بخشي در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal