بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1395/07/25 تعداد بازدید: 32
انتصاب آقاي دكتر «عبدالرضا جعفري راد» بعنوان سرپرست مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
انتصاب آقاي دكتر «عبدالرضا جعفري راد» بعنوان سرپرست مركز روان پزشكي و سوختگي زارع

انتصاب آقاي دكتر «عبدالرضا جعفري راد» بعنوان سرپرست مركز روان پزشكي و سوختگي زارع

طي حكمي ازجانب رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران آقاي دكتر «جان بابايي»، آقاي دكتر «عبدالرضا جعفري راد» بعنوان سرپرست مركز روان پزشكي و سوختگي زارع منصوب گرديد.

آقاي دكتر جعفري راد پيش از اين در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع در كسوت متخصص جراحي عمومي مشغول به خدمت بودند.

تمامي كاركنان مركز روان پزشكي و سوختگي زارع اين انتصاب را به ايشان تبريك عرض نموده و از درگاه ايزد منان برايشان آرزوي توفيق مي نمايند.

روابط عمومي

مركز روان پزشكي و سوختگي زارع

انتصاب آقاي دكتر «عبدالرضا جعفري راد» بعنوان سرپرست مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal