بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1395/08/19 تعداد بازدید: 34
پيگيري و انجام پروژه آسفالت پاركينگ و هلي پد مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
با همت و همياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان شوراي شهر ، شهردار محترم و معاون شهرداري ساري پروژه در حال تكميل مي باشد.

به گزارش روابط عمومي مركز روان پزشكي و سوختگي ساري : پروژه آسفالت پاركينگ و هلي پد مركز روان پزشكي و سوختگي زارع ساري با همت و همياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان شوراي شهر ساري آقاي « دكتر باقري » شهردار محترم جناب آقاي « مهندس عبوري » و معاون محترمشان آقاي « مهندس رشيدي » در حال تكميل ميباشد.
همچنين براي رفاه حال كاركنان مركز وارتقاء سلامت روحي و رواني پرسنل ، و استفاده از فضاي فيزيكي مربيمارستان جاده جنگلي « سلامت و تندرستي » نيز در حال انجام و تكميل و بهره برداري مي باشد.
 
 
پيگيري و انجام پروژه آسفالت پاركينگ و هلي پد مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal