بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1395/09/24 تعداد بازدید: 105
25 آذر روز پژوهش
انديشيدن، پژوهش و نوآوري، اساسي ترين نياز براي دست يابي به پيشرفت، توسعه، رفاه عمومي و استقلال واقعي است. تأكيد بر پژوهش و تشويق پژوهش گران و دانشمندان به فعاليت هاي پژوهشي مورد نياز كشور، يكي از مهم ترين راه هاي رسيدن به خودكفايي است.

قدرت و استقلال هر كشوري بر پژوهش و توليد علم استوار است

 

انديشيدن، پژوهش و نوآوري، اساسي ترين نياز براي دست يابي به پيشرفت، توسعه، رفاه عمومي و استقلال واقعي است. تأكيد بر پژوهش و تشويق پژوهش گران و دانشمندان به فعاليت هاي پژوهشي مورد نياز كشور، يكي از مهم ترين راه هاي رسيدن به خودكفايي است.

 

نامگذاري روز پژوهش

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز‪ 25  آذر از سوي «شوراي فرهنگ عمومي كشور» به نام روز پژوهش نام‌گذاري شد. وزارت علوم تحقيقات و فناوري نيز از سال ‪ 1379   چهارمين هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نام‌گذاري كرد و از سال ‪1384 اين نام به «هفته پژوهش و فناوري» تغيير يافت.

ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجليل از پژوهشگران برتر، شناسايي و طرح مشكلات و چالش‌هاي پيش روي و ارتقاء سطح پژوهش و فناوري در كشور از جمله اهداف اين اقدام بود. در اين راستا هر سال مراسم هفتة پژوهش با مشاركت بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي كشور برگزار مي‌شود. تقدير از مقالات برتر، تقدير از پژوهشگران‌ نمونه، تقدير از مدير تحقيق نمونه، تقدير از پروژه‌هاي برتر و انتشار كارنامه پژوهشي در هر سال از مهم‌ترين برنامه‌هاي هفته پژوهش است.

پژوهش چيست؟

پژوهش، به معناي عام، بررسي يا كاوشي سخت كوشانه و به معناي خاص، تحقيق و تجربه‌اي جامع با هدف‌ كشف واقعيت‌هاي نو و تفسير درست اين واقعيت‌ها، تجديد نظر در نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين پذيرفته شده در پرتو واقعيت‌هاي كشف شده و به كارگيري عملي نتيجه‌گيري‌ها، نظريه‌ها و قوانين جديد است. در معنايي ديگر، پژوهش فرايند رسيدن به راه حل‌هاي قابل اطمينان از طريق گردآوري، تحليل و تفسير داده‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده و نظام‌منداست.

اهميت پژوهش

پژوهش يكي از اساسي‌ترين نيازها براي نيل به پيشرفت و توسعة همه جانبة يك كشور است و قدرت و استقلال هر كشوري بر پژوهش و توليد علم استوار است. بنابر اين نوع و سطح فعاليت‌هاي پژوهشي يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي‌شود. موفقيت در تمام فعاليت‌هاي مربوط به توسعه از جمله صنايع، كشاورزي و خدمات به نحوي به گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي بستگي دارد.

پژوهش يكي از محورهاي مهمي است كه ضامن پيشرفت و توسعة پايدار در هر كشور به شمار مي‌آيد. اگر پژوهشي صورت نگيرد، دانش بشري افزايش نخواهد يافت و دچار سكون و ركود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشي نيز از پويايي و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاين رو يكي از عوامل اساسي پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پيشرفت و توسعه، ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد و رشد و توسعة كشورهاي پيشرفته در نتيجة سرمايه‌گذاري در بخش پژوهش است. حجم وسيع پژوهش‌هاي علمي در كشورهاي توسعه يافتة صنعتي گوياي اين واقعيت است.

منطق پژوهش

پژوهش، فرايندي منطقي و معقول است كه هدف آن كشف روابط بين پديدارها است. به دليل نظم و ترتيب حاكم بر پديدارها و رويدادها، امكان تنظيم قوانين، اصول و نظريه‌ها در رشته‌هاي گوناگون فراهم شده است و اين قوانين و اصول و نظريه‌ها، به نوبة خود گوياي نظم و همساني موجود در پديده‌هاست.

مديريت علمي؛ عامل ارتقاي بخش پژوهش

در كشورهاي توسعه نيافته، ضعف در مديريت سازمان ها و نهادهاي دولتي و مديريت مراكز علمي و تحقيقاتي و نيز ناتواني در جذب افراد متخصص كه در خارج از كشور پرورش يافته اند، از مهم ترين عوامل ضعف قواي پژوهشي كشور است. نبود مديريت قوي و توان مند در نهادهايي كه عهده دار پژوهش هستند، مهم ترين مانع پيشرفت و توسعه در كشورهاي جهان سوم از نظر علمي و تحقيقاتي به شمار مي آيد.

با دست يابي به مديريت علمي كه بر نظامي منطقي و اصولي استوار است، مشكلات را مي توان كاهش داد. مديريت علمي بدان معنا نيست كه ما بهترين دانشمندان را به سطح مديريت در بخش هاي اساسي منتقل كنيم. براي مديريت علمي در يك مركز پژوهشي، نيازمند فرد يا افرادي هستيم كه افزون بر داشتن بينش قوي از وضعيت كشور، درك درستي از پژوهش و تحقيقات در حال اجرا در جهان كنوني داشته باشند.

آفت هاي تحقيق و پژوهش

- عدم نيازسنجي

يكي از عوامل ركود و گرفتار شدن به آسيب ها، بي اطلاعي از نيازها و پرسش ها و ارائه نكردن تعريف درستي از چارچوب نيازها در كشور است. بي شك توسعه در هر كشوري به ميزان شناختي وابسته است كه دست اندركاران آن كشورها از نيازها دارند و نظامي كه براي پاسخگويي به آن نيازها طراحي نموده اند؛ زيرا بدون شناخت نيازها، نمي توان انتظار پاسخگويي داشت و بدون پاسخگويي، توسعه و تكامل جامعه ممكن نخواهد بود.

در هر صورت، فعاليت هاي تحقيقاتي و دستاوردهاي پژوهشي، بدون مطالعه دقيق نيازها و نداشتن برنامه روشن و اولويت بندي شده، خسارت بزرگي خواهد بود كه متوجه امر تحقيق و پژوهش است كه گاه دست اندركاران پژوهشي را گرفتار كار تكراري مي نمايد و گاه استعدادها را به مسايل غيرضروري مشغول مي سازد.

- عدم پشتيباني مالي از پژوهشگران

وقت گير بودن امور پژوهشي و ناچيز بودن سود مادي بازگشتي از يك پژوهش براي پژوهشگران و در مقابل، گراني ابزار پژوهش و منابع تحقيقاتي، اعم از كتاب و رايانه و...، علت ديگر است كه مي تواند موجب كم شدن انگيزه تحقيق باشد.

- اولويت ندادن به پژوهش هاي مورد نياز

انجام پژوهش هاي متفرقه، با توجه به علاقه شخصي و بدون در نظر گرفتن اولويت ها، نه تنها موجب توسعه پژوهش نمي شود، بلكه چه بسا پژوهش هاي تكراري را به دنبال داشته باشد كه موجب از بين رفتن امكانات محدودِ موجود نيز مي شود. پژوهشگران براي رفع اين مشكل، بايد در كارهاي علمي و تحقيق و پژوهش، اولويت ها را رعايت كنند و آنچه را بيشتر مورد نياز جامعه است، ترجيح دهند.

گردآوري : بخش فرهنگ و هنر بيتوته

25 آذر روز پژوهش
Powered by DorsaPortal