بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1395/11/10 تعداد بازدید: 29
مانور بالگرد امداد و درمان استان در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
شناسايي نقاط قوت و ضعف در نقل و انتقال به موقع هوايي بيماران در حوادث ضروري
مانور بالگرد امداد و درمان استان در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal