بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1396/09/29 تعداد بازدید: 48
كارگاه يك روزه برنامه آمادگي بيمارستاني
كارگاه يك روزه برنامه آمادگي بيمارستاني در حوادث و بلايا در بيمارستان روان پزشكي و سوختگي زارع برگزار گرديد

با عنايت به اهميت و لزوم آگاهي بيمارستان ها در مواجه و پاسخ به حوادث و بلايا و همچنين در راستاي پيشگيري از بروز حوادث در داخل بيمارستان و كنترل ،مديريت مواجهه با حوادث و بلاياي خارجي از طريق ايجاد آمادگي و افزايش ظرفيت بيمارستاني ،كارگاه يك روزه برنامه آمادگي بيمارستاني در حوادث و بلايا در سالن كنفرانس بيمارستان روان پزشكي و سوختگي زارع برگزار گرديد.

در اين برنامه دكتر جعفري راد  رييس مركز آموزشي درماني زارع ضمن بيان خوش آمدگويي و خيرمقدم به اعضاي شركت كننده، حمايت و آمادگي اين مركز را براي برگزاري چنين آموزش ها و كارگاه ها اعلام نمود.

در ادامه دكتر صالح طبري رييس مركز فوريت هاي پزشكي اورژانس ،آمادگي و كنترل در حوادث و بلايا را امري مهم و ضروري دانست و آموزش اين مهارت ها براي همه پرسنل واحدهاي  بهداشتي و درماني تحت پوشش بسيار مفيد و مهم دانست .

و همچنين دكتر گوهردهي مسئول روابط عمومي دانشگاه و متخصص حوادث و بلايا ، مهارت هاي لازم و تكنيك هاي تخصصي را به شركت كنندگان در اين كارگاه آموزش و ارائه داد.
كارگاه يك روزه برنامه آمادگي بيمارستاني
Powered by DorsaPortal