بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1396/12/26 تعداد بازدید: 21
نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي
يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
محور همايش :  تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
 
 
نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم  پزشكي
Powered by DorsaPortal