بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1397/01/02 تعداد بازدید: 68
بازديد بخش هاي بيمارستان در اولين روز نوروز 97
بازديد نوروزي مسئولين بيمارستاني
دراين بازديد مدير بيمارستان سليمان ايزدي به همراه مترون و سوپروايزر از بخش هاي مختلف بيمارستان بازديد و از نزديك در جريان نحوه ارايه خدمت به مراجعان در اين مركز قرار گرفتند .
 مسئولين ضمن بازديد از بخش هاي مختلف اين مركز درماني از نزديك با كاركنان گفتگو و از تلاش ها و زحمات آنها در ايام تعطيلات نوروزي تقدير كردند.
مسئولين بازديد كننده ضمن عيادت و دلجويي از بيماران بستري در بخش ها سال نو را به آنان تبريك گفته و براي آنان سلامتي و شفاي عاجل آرزو كردند و نحوه ارايه خدمات در بخشهاي مختلف را مثبت ارزيابي كردند .

بازديد بخش هاي بيمارستان  در اولين روز  نوروز 97
Powered by DorsaPortal