بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1397/06/15 تعداد بازدید: 294
حكم مسئوليت
آقاي سليمان ايزدي به عنوان سرپرست كانون بسيج جامعه پزشكي و سلامت مركز آموزشي و درماني زارع منصوب شد

مراسم توديع و معارفه مسئول كانون بسيج جامعه پزشكي و سلامت با حضور دكتر قاضي زاده رييس كانون بسيج جامعه پزشكي و سلامت دانشگاه علوم پزشكي ماندران وهيات همراه و رييس، مدير و روساي همه بخش هاي اين مركز در اتاق رياست بيمارستان برگزار گرديد. در ابتدا دكتر جعفري راد سرپرست اين مركز با عرض خوش آمدگويي و خير مقدم اقدامات و نقش اين كانون را در امر خدمت رساني به مردم شريف مهم و ضروري دانست و همچنين از زحمات دكتر مهربان در دوره تصدي وي قدرداني نمود.در ادامه دكتر قاضي زاده حضور سازمان يافته اعضاء اين كانون را اميدبخش دانست و بهره گيري از امكانات مادي و معنوي و همت و تلاش بيشتر را از ضروريات اين كانون جهت خدمت رساني به مردم شريف اين استان دانست،همچنين از اقدامات و زحمات بي شائبه دكتر مهربان قدرداني و تجليل نمود در پايان اين مراسم حكم مسئوليت به آقاي ايزدي اعطاء گرديد.

 
 
 
 
 
 
 
حكم مسئوليت
Powered by DorsaPortal