بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1398/01/17 تعداد بازدید: 113
توديع و معارفه مسئول واحد BICU
توديع و معارفه مسئول واحد BICU در بيمارستان زارع برگزار شد
توديع و معارفه مسئول واحد BICU با حضور مسئولين واحد هاي بيمارستان در اتاق رياست مركز برگزار شد.در اين مراسم دكتر جعفري راد سرپرست مركز از زحمات خانم معصومه كوهي در زمان تصدي اين بخش تقدير كرد و در ادامه به آقاي مجيد صادقي مسئوليت اين بخش را تبريك گفته و براي خدمت رساني هر چه بهتر و بيشتر به بيماران آن بخش تاكيد نمود.در ادامه با اعطاي حكم مسئوليت به آقاي صادقي جلسه به پايان رسيد.
 
 
 
توديع و معارفه مسئول واحد BICU
Powered by DorsaPortal