بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1392/09/17 تعداد بازدید: 62
افتخاركسب رتبه درجه 1 عالي درارزشيابي اعتباربخشي كشوري
مركزروان پزشكي وسوختگي زارع در سال 92به افتخاركسب رتبه 1 عالي درارزشيابي اعتباربخشي كشوري نائل گرديد

((افتخاري ديگر))

همكاران ارجمند مركز روان پزشكي وسوختگي زارع ساري

باسلام وسپا س از تلاش هاي بي شائبه شما

بدينوسيله افتخار كسب رتبه درجه 1 عالي در ارزشيابي اعتباربخشي كشوري را به تمامي شما عزيزان تبريك عرض
 مي نمايم.

دكترجوادستاره

سرپرست مركز روانپزشكي و سوختگي زارع

افتخاركسب رتبه درجه 1 عالي درارزشيابي اعتباربخشي كشوري
Powered by DorsaPortal