بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1392/10/26 تعداد بازدید: 34
اهداء خون به بيماران نيازمند
سازمان انتقال خون طبق هماهنگي با مسئول محترم روابط عمومي مركز روانپزشكي وسوختگي زارع جهت خونگيري از همكاران اين مركز در مورخه 26/10/92روز پنشنبه وارد بيمارستان شدند
به گزارش روابط عمومي مركز روانپزشكي وسوختگي زارع ساري در ساعت 8 صبح مورخه 26/10/ 92 بنا به تقاضاي سازمان انتقال خون مبني بر درخواست كليه گروههاي خوني واحد سيار آن سازمان درمحل مركز حاضر وكليه پرسنل خدوم وزحمتكش مركز با اهداي خون خود در اين امرخداپسندانه مشاركت نمودند
اهداء خون به بيماران نيازمند
Powered by DorsaPortal