بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1392/11/29 تعداد بازدید: 22
مانور عملياتي آمادگي مقابله با بحران وبلايا در بهمن ماه 92
با عنايت به افزايش سطح آمادگي بيمارستان درخصوص پذيرش مصدومين متعدد در صدمات وحوادث وبلايا،اين مركز مانور عملياتي پذيرش 20 مصدوم بصورت همزمان در مورخه 28/11/92 ساعت 30/9 صبح برگزار گرديد.

اجراي اين مانور عملياتي باهماهنگي دبيركميته بحران وبلايا(سوپروايزر آموزشي مركز)با مسئولين محترم، رياست محترم مركز جناب آقاي دكتر ستاره،قائم مقام محترم جناب آقاي دكتر آرش روزخوش ومسئول محترم آتش نشاني،مديريت خدمات پرستاري ومسئول خدمات برگزار گرديد.هدف از برگزاري اين مانور،بررسي ميزان آمادگي پرسنل بدون اطلاع قبلي وانجام اقدامات اصلاحي بوده است.

در خاتمه ازدانشجويان رشته پرستاري،دانشكده نسيبه ساري وآزادبابل ومربيان محترم جناب آقاي حقي،سركارخانم طبري ومهرآذرجهت اجراي مانور (نقش مصدومين) تقديروتشكر بعمل مي آيد.

.
مانور عملياتي آمادگي مقابله با بحران وبلايا  در بهمن ماه 92
Powered by DorsaPortal