بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1393/01/28 تعداد بازدید: 34
برگزاري كارگاه آموزشي برنامه نويسي عملياتي
در سالن كنفرانس مركز روانپزشكي و سوختگي زارع انجام پذيرفت : كارگاه آموزشي برنامه نويسي عملياتي با حضور رياست مركز آقاي « دكتر ستاره » ، قائم مقام مركز آقاي « دكتر روزخوش » و جمعي از مسئولين درماني و اداري.
   در روز چهارشنبه مورخه 1393/01/27 يك دوره كارگاه آموزشي برنامه نويسي عملياتي با حضور رياست مركز آقاي « دكتر ستاره » ، قائم مقام مركز آقاي « دكتر روزخوش » وجمعي از مسئولين درماني و اداري در سالن كنفرانس مركز روانپزشكي و سوختگي زارع توسط كارشناس مسئول تأسيسات و دانشجوي ارشد مديريت مركز آقاي « مهندس ميثم قلي پور» برگزار شد.
در اين جلسه آقاي مهندس قلي پور به ارائه مطالب و مفاهيم مديريت برنامه نويسي عملياتي پرداخت.
در ادامه 4 گروه كارگاهي تشكيل شد كه طي آن تيم هاي آموزشي پس از بررسي موقعيت و امكانات واحدهاي زيرمجموعه خود به تدوين يك برنامه عملياتي يكساله پرداخته و به شناسايي نقاط ضعف و قوت برنامه و اصلاح و ارتقاء آن با كمك مدرس كلاس پرداختند.
 
روابط عمومي مركز
 
 
برگزاري كارگاه آموزشي برنامه نويسي عملياتي
Powered by DorsaPortal