بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1393/05/15 تعداد بازدید: 36
برگزاري مراسم پر فيض و معنوي افطاردهي در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
در اين مراسم معنوي آقاي «كوروش يوسفي» نماينده مردم در شوراي شهر ساري ، آقاي «دكتر خاكزاد» از نهاد رهبري دانشگاه و مسئولين بسيج جامعه پزشكي استان مازندران حضور داشتند.

يكي از سنتهاي خوبي كه در بين مؤمنان رايج است و ريشه در ايمان مردم دارد، افطاري دادن و ميهماني كردن اقوام و دوستان در ماه مبارك رمضان است.

توجه يافتن به كساني كه در اداره زندگيشان بويژه ضروري ترين امر يعني غذا، با دشواري روبه هستند، يكي از حكمتهاي روزه است. در روايات چنان به افطاري دادن سفارش شده كه از روزه مستحبي اهميت بيشتر يافته است. امام موسي بن جعفر(ع) فرمود: افطاري دادن به برادر روزه دار از روزه ات بافضيلت تر است. بي ترديد هرگز افطاري دادن جاي روزه واجب را نمي گيرد، اما در ارزيابي ثواب، گاهي ثواب افطاري بيشتر است.

امام صادق(ع) نيز مي فرمايد: كسي كه مؤمني را افطاري دهد، كفاره يك سال گناه او شمرده مي شود، و كسي كه دو مؤمن را افطاري دهد، بر خداوند است كه او را وارد بهشت سازد.

مركز روانپزشكي و سوختگي زارع در ماه مبارك رمضان اقدام به افطاردهي به پرسنل ، همراهان و بيماران بخش روانپزشكي نمود.در اين مراسم معنوي آقاي «كوروش يوسفي» نماينده مردم در شوراي شهرستان ساري ، آقاي «دكتر خاكزاد» از نهاد رهبري دانشگاه و مسئولين بسيج جامعه پزشكي استان مازندران حضور داشتند.

 روابط عمومي مركز روانپزشكي و سوختگي زارع

 
برگزاري مراسم پر فيض و معنوي افطاردهي در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal