بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1393/06/29 تعداد بازدید: 118
بازديد هيات كارشناسي سازمان جهاني بهداشت از برنامه هاي طرح پزشك خانواده و بيمارستان دوستدار ايمني در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
هيات كارشناسي سازمان جهاني بهداشت به همراه كارشناس ارشد وزارت بهداشت ، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،معاونت بهداشت استان ، مدير درمان و مدير نظارت و ارزشيابي دانشگاه از روند اجراي طرح پزشك خانواده و بيمارستان دوستدار ايمني در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع بازديد كردند .

هيات كارشناسي سازمان جهاني بهداشت به همراه كارشناس ارشد وزارت بهداشت ، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،معاونت بهداشت استان ، مدير درمان و مدير نظارت و ارزشيابي دانشگاه از روند اجراي طرح پزشك خانواده و بيمارستان دوستدار ايمني در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع بازديد كردند .

در اين ديدار طي جلسه اي در دفتر رياست مركز ، دكتر جواد ستاره رئيس مركز و دكتر آرش روزخوش قائم مقام مركز به تشريح روند اجراي برنامه ها با ارائه مستندات موجود پرداختند.
در ادامه هيات كارشناسي طي بازديدي از درمانگاه ترميمي و اعصاب و بخش هاي سوختگي مركز از نزديك روند اجراي طرح پزشك خانواده و رعايت نكات بهداشت و ايمني را مورد بررسي قرار دادند.
در اين بازديد هيات كارشناسي سازمان جهاني بهداشت با اشاره به نقاط قوت اجراي اين برنامه ها ، از رياست و پرسنل مركز روانپزشكي و سوختگي زارع تقدير
و تشكر بعمل آوردند.

روابط عمومي

مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
بازديد هيات كارشناسي سازمان جهاني بهداشت از برنامه هاي طرح پزشك خانواده و بيمارستان دوستدار ايمني در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal