بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
تاریخ: 1393/09/10 تعداد بازدید: 99
اولين جلسه اعضاي هيات امناي مركز روانپزشكي وسوختگي زارع ساري مركز تشكيل شد.
اولين جلسه اعضاي هيات امناي مركز روانپزشكي وسوختگي زارع ساري مركز تشكيل شد.

در مورخه 1393/09/08 جلسه اي به منظور هيات امنايي شدن مركز روانپزشكي و سوختگي زارع ساري با حضور دكتر « جان بابايي » رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، دكتر « ستاره » رياست مركز زارع ، دكتر «روز خوش» قائم مقام و جمعي از مسئولين مركز و نماينده مجمع خيرين سلامت آن مركز برگزار شد.كه طي آن دكتر ستاره گزارشي از عملكرد ، مشكلات ، موفقيتها و دستاوردهاي مركز روانپزشكي و سوختگي زارع ساري ارائه دادند. همچنين در اين جلسه راهكارهايي به منظور رفع مشكلات مركز فوق مصوب شد.